سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ورود به سايت |
  کمينه

واحد هاي ثبتي تابعه  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

محل خدمت

تلفن

1.       

غلامرضا شهرياري

مدیرکل

اداره کل

33448475

2.       

محمود سلیمی

معاونت اسناد

اداره کل

33426381

3.       

عظیم ناظری

معاونت املاک

اداره کل

33426381

4.       

فهیمه سالمی

معاون

اداره اجرای اسناد رسمی زاهدان

33448471

5.       

علی ترسایی

رئیس

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زاهدان

33418925

6.       

الهه یاوری

رئیس

اداره امور اداری و پشتیبانی اداره کل

33448477

7.       

محمدباقر رضائی

رئیس

اداره کاداستر و نقشه برداری اداره کل

33432447

8.       

حسینعلی ملایی

رئیس

ثبت زاهدان

33448472

9.       

مهدی سروری

معاون

ثبت زاهدان

33448471-2

10.   

ابراهیم شاهبازی اول

رئيس

ثبت زابل

32228839

11.   

میلا آریایی

معاون

ثبت زابل

32228839

12.   

فهیمه دهمرده

معاون

ثبت زابل

32228839

13.   

مهدی پهلوان روی

رئيس

ثبت خاش

33723846

14.   

مجيد جمشيدي فر

رییس

ثبت نیکشهر

35233444

15.   

غلامرضا نورا

رئیس

ثبت سراوان

37632240

16.   

عبدالستار بارک زهی

رئيس

ثبت ایرانشهر

37231229

17.   

سید ابوالقاسم ترابی

معاون

ثبت ایرانشهر

37220513

18.   

نادر میربلوچزهی

رئیس

ثبت چابهار

35322992

19.   

علی اصغر کریمی نسب

معاون

ثبت چابهار

35322994

20.   

رضا افشار

رئیس

اداره اجرای اسناد رسمی زاهدان

33448471

21.   

ابراهیم میری

معاون

ثبت نیکشهر

35233444

22.   

سید حمیدرضا نظامی

رئيس

ثبت سرباز

37142989

23.   

غلام غفران نمرودی

معاون

ثبت سرباز

37142989

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است