سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ورود به سايت |
  کمينه

آزمون مشاورين املاك و خودرو  


آزمون مشاورين املاك و خودرو در مورخ 1392/3/29 راس ساعت 13 در محل اين اداره كل برگزار مي گردد.

اسامي پذيرفته شدگان آزمون مشاورين املاك و خودرو مورخ 91/12/24


اسامي قبول شدگان آزمون مورخه  1391/10/2   کمينه

مشاورين خودرو  

  کمينه

مشاورين املاك  

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است