سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
ورود به سايت |
  کمينه

نمونه فرم  

  کمينه

املاك  


روش قبول درخواست ثبت ملك

روش ثبت و صدور اسناد ثبت شده

روش صدور سند المثني

روش صدور سند ماكيت به نام وراث

روش تفكيك املاك

روش صدور سند مالكيت املاك جاري

روش صدور اسناد اعياني

روش افراز املاك

روش تبدیل اسناد مالكیت مشاعی به یك جلد

روش تجمیع حدود املاكی كه دارای سند مالكیت می باشند

روش تعویض اسنادمالكیت غیرقابل استفاده

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضای مراجع صلاحیتدار

روش بازداشت املاك جاری

روش بازداشت سرقفلي ومنافع ملك

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده

روش تحديد حدود عمومي

روش تهیه و انتشار آگهی تحدید عمومی

روش تهيه و انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

روش تهيه و انتشار آگهي نوبتي

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

روش تهيه پاسخ استعلامات املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه

روش وصول و ثبت خلاصه معاملات

روش ثبت خلاصه ، فسخ نامه هاي ثبت شده

روش رسيدگي به ادعاي اشخاص

روش رسيدگي به اعتراضات آگهي هاي ماده 16

روش رسيدگي به اسناد معارضه

روش ضميمه كردن دفترچه انتقالات

.تمامی حقوق این درگاه متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است